Vữa không co ngót Weber.tec Non – Shrink Grout+

Phù hợp cho đổ vữa và sửa chữa bê tông

Không phân tầng, không co ngót

Cường độ nén > 70 MPA

weber.tec non-shrink grout+ là vữa không co ngót gốc xi măng, phù hợp cho các công việc đổ vữa xây, trát và sửa chữa bê tông: cột, dầm, cấu kiện đúc sẵn.